Những quy định trong việc NHẬN HỘ và CHUYỂN HỘ hàng hóa

Những điều khoản quy định bên dưới nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng và Minwee Cargo. Tất cả các điều khoản này đều được công khai minh bạch và đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng.

Khách hàng vui lòng đọc kỹ  các điều khoản bên dưới trước khi thực hiện các giao dịch với Minwee Cargo. Việc khách hàng sử dụng dịch vụ của Minwee Cargo đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản bên dưới.

Điều 1: Điều kiện hàng hóa nhận để Minwee Cargo NHẬN HỘ và CHUYỂN HỘ

. Hàng hoá khi được gởi về văn phòng của MinWee Cargo tại Mỹ phải có nguồn gốc rõ ràng. Các sản phẩm mua trên các website bán hàng, cần phải được cung cấp số thẻ mua hàng và tên chủ thẻ để xác minh và chứng minh cho cơ quan hải quan của 2 nước về xuất xứ hàng hóa.

. Hàng hóa phải có địa chỉ người nhận ở Việt Nam rõ ràng bao gồm tên,email, điện thoại, , số nhà ( số mới, số cũ), ngõ/xóm/tổ, đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành

Nếu trong trường hợp địa chỉ ghi sai, hoặc không liên lạc báo phát được, khách hàng phải chịu phí chuyển hoàn sản phẩm về văn phòng của Minwee Cargo tại Việt Nam

Điều 2: Mặt hàng Minwee Cargo không NHẬN HỘ và CHUYỂN HỘ bao gồm:

. Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, cấm xuất nhập khẩu hoặc ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà nước nhận cấm nhập khẩu; vật chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm; vật chất làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường; tiền Việt Nam, ngoại tệ; giấy tờ có giá trị bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ; bưu gửi chứa nhiều bưu gửi cho nhiều người khác nhau.

. Những vật phẩm có nguồn gốc phi pháp, hoặc có nguồn gốc không rõ ràng mà không chứng minh được nguồn gốc thì sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu và không được bồi thường

Điều 3: Trách nhiệm của khách hàng:

. Xác nhận rằng khách hàng ủy thác cho Minwee Cargo nhận hộ và chuyển hộ hàng hóa cho mình từ Mỹ về Việt Nam. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc của hàng hóa. Và đảm bảo cho Minwee Cargo không chịu trách nhiệm liên đới đến nguồn gốc hàng hóa.

. Cung cấp đúng địa chỉ, tên người nhận hàng tại Việt Nam. Trong trường hợp ghi sai địa chỉ giao hàng tại Việt Nam, khách hàng phải chịu chi phí chuyển hoàn khi giao hàng và chi phí giao hàng lại theo địa chỉ đúng. Bảng giá sẽ được cung cấp trong từng trường hợp cụ thể.

. Phối hợp với Minwee Cargo trong việc làm các thủ tục chuyển trả hàng hóa khi hàng hóa do các website tại Mỹ giao sai mặt hàng.

. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bưu phẩm. Không được gởi những bưu phẩm nằm trong danh sách các mặt hàng mà Minwee Cargo không nhận và chuyển hộ tại điều 2 trong chính sách này và trong danh sách hàng hóa không nhận gởi

. Thanh toán đủ số tiền đã được thông báo

Điều 4: Trách nhiệm của Minwee Cargo

. Nhận hộ, kiểm hàng nhận hộ và chuyển hàng hộ về Việt Nam theo danh sách hàng hóa do khách hàng cung cấp trong yêu cầu nhận hộ và chuyển hộ tại website Minweecargo.com theo thời gian đã cam kết với khách hàng.

. Thu phí theo đúng mức giá đã thông báo với khách hàng

. Kiểm tra tính hợp pháp của các bưu phẩm. Nếu quý khách hàng cố tình gởi các bưu phẩm nằm trong danh sách các mặt hàng Minwee Cargo không nhận và chuyển hộ thì Minwee Cargo có quyền từ chối nhận hàng hoặc sẽ giao nộp cho cảnh sát. Khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện thì khách hàng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

. Minwee Cargo không chịu trách nhiệm về chất lượng, bao bì, tình trạng của sản phẩm nhận chuyển hộ, những mất mát, sai sót trong quá trình vận chuyển của các website bán hàng tại Mỹ về địa chỉ văn phòng của Minwee Cargo, trước khi hàng hóa được Minwee Cargo ký nhận hộ.

. Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận thông tin thắc mắc, khiếu nại. Trình tự giải quyết sẽ được tính trên thời gian nhận thông tin thắc mắc, khiếu nại.

. Đảm bảo giao hàng đúng thời hạn, trừ những trường hợp bất khả kháng tại điều 7 trong chính sách này

Điều 5: Mức đền bù

Đối những những mất mát, thiệt hại hàng hóa phát sinh trong quá trình vận chuyển của Minwee Cargo, mức đền bù như sau:

. Phí vận chuyển sẽ không bao gồm phí bảo hiểm

. Nếu quý khách muốn mua bảo hiểm, thì mức đóng bảo hiểm sẽ là 10% tổng giá trị gói hàng

. Khi hàng hóa bị thất lạc, chúng tôi sẽ đền bù:

. 80% trên giá trị khai báo của gói hàng đối với gói hàng đã được mua bảo hiểm

. 20% trên giá trị khai báo của gói hàng, đối với gói hàng không có bảo hiểm

. $20 USD nếu quý khách không khai báo giá trị gói hàng

Điều 6: Quy định về thông tin người nhận và số lần phát:

. Người gửi phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về người nhận: Tên, số nhà, ngõ/xóm/tổ, đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành và phải có số điện thoại liên hệ.

. Mỗi bưu phẩm sẽ được phát tối đa 02 lần. Trường hợp người nhận không nhận hàng hoặc không liên hệ được với người nhận hàng thì hàng hóa sẽ lưu kho tại Việt Nam của Minwee Cargo và sẽ được thông báo với người gởi. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, người gởi hoặc đại diện của mình phải đến kho của Minwee Cargo để nhận hàng, nếu sau thời gian trên sẽ tính phí lưu kho là 200.000/ngày/kg. Nếu người gởi muốn Minwee cargo tiếp tục gởi hàng đến địa chỉ khác thì phải chịu toàn bộ mức phí vận chuyển này.

Điều 7: Những trường hợp bất khả kháng

Minwee Cargo được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng nhưng Minwee Cargo nổ lực hết mình để chia sẻ những mất mát của khách hàng trong điều kiện cho phép trong từng trường hợp cụ thể dựa trên thỏa thuận giữa đôi bên trong những trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không hạn chế như sau: chiến tranh, nội chiến, lập vùng chiến sự, sự thay đổi các chính sách nhập khẩu, hải quan của nhà nước Mỹ và Việt Nam, thiết lập lệnh cấm vận, thiên tai, động đất, bão lũ, hỏa hoạn, tai nạn máy bay, tai nạn tàu biển, hải tặc, không tặc, cướp, tính chất tự nhiên của sản phẩm, những thiệt hại do điện từ, từ trường gây ra

Trong trường hợp bất khả kháng xảy ra, Minwee Cargo bằng mọi cách liên hệ với khách hàng, thông báo tình trạng và đề xuất hướng giải quyết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cả đôi bên.

Điều 8: Quy định chung

. Những quy định trong chính sách này có thể được cập nhật mà không cần phải có sự đồng ý của khách hàng. Do đó, các khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều khoản trước khi thực hiện các giao dịch.

. Các thắc mắc, khiếu nại sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, hợp lý của cả đôi bên, đặc biệt ưu tiên quyền lợi của khách hàng.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Chăm sóc khách hàng

Email: minweecargo@gmail.com

Hotline:  714 - 2093138 (US) hoặc 093 5497283  (Việt Nam)