Chính sách bảo mật

Thông tin thu thập:

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi như: tên, địa chỉ, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số thẻ tín dụng. Đây là những thông tin bắt buộc khi quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và giúp khách hàng quản lý được các giao dịch với chúng tôi đồng thời đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch tại minweecargo.com

Cách thức thu thập thông tin:

. Thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc những yêu cầu thay đổi thông tin mà quý khách cung cấp qua email.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được nhằm:

. Cung cấp tài khoản cho quý khách để thực hiện các giao dịch với chúng tôi

. Quản lý thông tin của các từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm bảo đảm tính hợp pháp của các giao dịch tại Minweecargo.com

Tất cả các thông tin của bạn sẽ được chúng tôi tuyệt đối được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ 3 nào khác trừ khi có Công văn yêu cầu cung cấp thông tin chính thức từ Tòa Án, các cơ quan điều tra có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động giao dịch thương mại của Nhà nước Mỹ và Việt Nam.

Tính minh bạch và sự lựa chọn

Khi quý khách chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi 1 lần khi đăng ký tài khoản. Ngoài ra, nếu muốn thay đổi thông tin, quý khách có thể gởi email trực tiếp đến Ban quản trị website Minweecargo.com để được thay đổi.

Quý khách hoàn toàn có thể xem những thông tin mà mình đã đăng ký và có quyền gởi email yêu cầu thay đổi thông tin bất cứ lúc nào.

Quý khách có thể tự do lựa chọn có hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin bạn chia sẻ

Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp khi tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ. Và đảm bảo cho Minwee Cargo tránh khỏi các trách nhiệm liên đới về tính chính xác của những thông tin này.

Quý khách vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ những thông tin với Minweecargo.com.

Quý khách cần cân nhắc kỹ lưỡng về những thiệt hại có thể xảy xa khi chia sẻ những thông tin mà quý khách đã đăng ký tại Minweecargo.com ( username, password) với bên thứ 3 (là cá nhân hay tập thể, tổ chức). Và quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chia sẻ thông tin này. Minweecargo.com sẽ không chịu trách nhiệm nếu việc rò rỉ thông tin xảy ra từ phía quý khách.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này & các thay đổi

Chính sách bảo mật của chúng tôi được áp dụng ngay khi quý khách đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản trong chính sách bảo mật này. Do đó, quý khách vui lòng thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đọc kỹ các chính sách của chúng tôi trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.