Liên hệ

Trụ sở chính Minwee Cargo

Địa chỉ kho California:

7291 Garden Grove Blvd - Suite B
Garden Grove, CA 92841

Địa chỉ kho Oregon:

14997 SW Tualatin Sherwood Rd - STE 107
Sherwood, OR 97140 United States

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Liên hệ tại Mỹ 

Phone US: 714 - 2093138
Viber: +1 714 - 2093138

Facebook: https://www.facebook.com/MinweesForwardingEnterprise/

Email: huydo54@yahoo.com - minweecargo@gmail.com

Liên hệ tại Việt Nam 

Hotline: 093 5497283

Hotline: 091 1301459

Email: ntthuydung_0710@yahoo.com